Raziskovalna iniciativa UR:BAN Raziskovalna iniciativa UR:BAN
Naše ceste so, jasno zaradi obilice avtomobilov, vse bolj polne pločevine, trend povsod po svetu pa je enak – na cestah bo te pločevine... Raziskovalna iniciativa UR:BAN
Projekt UR:BAN: vse več avtomatike v avtomobilu za več varnosti in varčnosti.

Projekt UR:BAN: vse več avtomatike v avtomobilu za več varnosti in varčnosti.

Naše ceste so, jasno zaradi obilice avtomobilov, vse bolj polne pločevine, trend povsod po svetu pa je enak – na cestah bo te pločevine vedno več. Z namenom izboljšanja kritičnega stanja v nekaterih večjih mestih in vse bolj alarmantnega v ostalih, so se v Nemčiji lotili raziskovalne iniciative UR:BAN. Njen cilj je prispevati k izboljšanju varnosti vseh udeležencev v mestnem prometu, učinkovitosti, pretočnosti in nenazadnje tudi udobja v mestnih področjih. Aktivni udeleženec v tej iniciativi je tudi BMW Group s svojimi strokovnjaki in seveda testnimi avti, ki so opremljenimi s prototipnimi različicami posameznih sistemov, s katerimi naj bi odločneje prispevali k izboljšanju stanja v prometu.

Iniciativa poteka že od leta 2012, zaključena pa naj bi bila do leta 2016. Finančno jo podpira Nemško zvezno ministrstvo za gospodarstvo in energijo, razdeljena pa je na tri glavne projekte: ‘Kognitivna pomoč’, ‘Povezan prometni sistem’ in ‘Človeški dejavniki v prometu’.

  • P90150028-highRes
  • P90150027-highRes
  • P90150027-highResc
  • P90150031-highRes
  • P90150029-highRes
  • P90150030-highRes

V sklopu prvega projekta – Kognitivna pomoč – so se razvojniki posvetili povečevanju varnosti in udobja pri mestni vožnji, saj doslej poznani sistemi to počnejo samo na področju avtocestnega prometa. V mestnem prometu veljajo povsem drugačne okoliščine, saj morajo biti avtomobilski vozniki tam pozorni na ranljivejše udeležence, kot so kolesarji in pešci. Temu primerno je namen iniciative določitev metod za zaznavanje okoliščin in nevarnosti ter posledično sistemov, ki bi vozniku pomagali pri manevrih zaviranja in krmiljenja oziroma izogibanja.

V sklopu podprojekta ‘Zaščita ranljivih udeležencev v prometu’ strokovnjaki BMW Forschung und Technik GmbH razvijajo sistem za pomoč vozniku za zaščito pešcev. Sistem analizira vozne okoliščine in vedenje pešca, z namenom ocenitve nevarnosti, da pride do trka pešča z vozilom. Dejstvo je, da se da številnim nesrečam s pešci izogniti z zaviranjem, krmiljenjem ali s kombinacijo obeh. Današnje stanje sistema vgrajenega v testno vozilo BMW serije 5 že zmore prepoznati podrobne poteze pešca – t.j. glavo in trup – ter oceniti smer hoje.

V sklopu projekta ‘Povezan prometni sistem’ se strokovnjaki ukvarjajo z izboljšanjem energetske učinkovitosti vožnje. Današnje stanje mestnega prometa ima namreč še zelo velik potencial za dodatno izboljšanje učinkovitosti prometa tako s stališča pretočnosti kot tudi porabe goriva. BMW AG v podprojektu ‘Mestne ceste’ v povezavi z ostalimi projektnimi partnerji razvija sistem pomoči za okolju prijazno vožnjo in zaviranje. Ta sistem uporablja informacije o preklopu luči na semaforju in o lokalnih prometnih situacijah v okolici križišč, da bi bolje izrabil doslej neizkoriščen potencial povečanja učinkovitosti prometa v semaforiziranih križiščih. Uravnavanje prometne pretočnosti obenem odpira možnost povečevanja izkoristka pogonskih sistemom električnih in hibridnih vozil. Sistem pomoči za okolju prijazno vožnjo in zaviranje je bil vgrajen v testni vozili BMW X5 in BMW serije 4. Znotraj projekta se ukvarjajo s prenosom informacij iz prometne infrastrukture v vozilo ter njihovo obdelavo in uporabo v dejanskem prometu. Prvi testi na terenu se bodo izvedli na testnem poligonu v mestih Düsseldorf in Kassel.

Predvidljiva in udobna vožnja pa sta glavna poudarka projekta ‘Človeški dejavniki v prometu’. Preko njega želijo razviti sistem, ki bi spremenil avtomobile v neke vrste aktivne pomočnike v primeru nevarnosti. V sklopu njegovega podprojekta ‘Predvidevanje vedenja in zaznavanje namere’ se osredotoča na metode zgodnjega zaznavanja voznikovih namer za ustrezno usmeritev predlogov sistemov za pomoč vozniku.

Peter Humar