Motor z notranjim zgorevanjem: še ena (neuporabna?) inovacija
Pogonski stroji se rojevajo že lep čas – nekaj stoletij v različnih oblikah in konstrukcijah. Taka raznolikost se je v sodobnem času izoblikovala v obliko, ki se že lep čas ni spremenila. V praksi se je izkazalo, da je pri motorjih z notranjim zgorevanjem (MNZ) ta oblika kombinacija ročičnega... Read more
Kriogenska toplotna obdelava: potencial pri razvoju motorjev
Toplotna obdelava materialov pri nizkih temperaturah je poznana razmeroma zelo dolgo, hitreje se je ta obdelava začela razvijati v obdobju obeh vojn in še hitreje v začetku vesoljskih poletov. Ko govorimo o toplotni obdelavi pri nizki temperaturi, je to načeloma vsaka temperatura, ki je nižja od povprečne temperature okolice.... Read more
Diferencial za začetnike
Diferencial je zobniško predležje, brez katerega ne more nobeno štirikolesno vozilo. Ali bolje rečeno: nobeno vozilo, ki hoče imeti pogon na dve kolesi na isti osi. Zakaj je nujno potreben? Read more
Porsche: spremenljiva kompresija ali relativno gibanje bata
Teoretično je nesporno, da  ima bencinski motor več možnosti za izboljšave od dizelskega. Znano je tudi, da bi se lahko bencinski motor primerjal s svojim tekmecem v izkoristku, žal pa v tem primeru tudi ceni. Prav zaradi tega izdelovalci bencinskih motorjev poskušajo dosegati izboljšave s čim manjšimi predelavami ali... Read more
Hibridni pogoni: najprej teorija
Osnovna ideja hibridnega pogona je shranjevanje kinetične energije vozila, pridobljene pri zaviranju in/ali vztrajnostnem teku, in jo ob primernem trenutku izkoristiti za pogon vozila s ciljem zmanjšati porabo goriva pri motorju z notranjim zgorevanjem (MNZ). Read more
Teorija proti praksi: spodrsljaj na dirkah v Le Mansu
ACO (Automobile Club de l’Ouest) je avtomobilski klub, ki deluje deluje že več kot sto let in organizira dirke v La Mansu. Poudariti je treba, da je vsebinsko ozadje te organizacije ideja o varni vožnji, predstavitev idej članov vladnim organizacijam, razvoj znanja in prakse za varno uporabo vozil, krepitev... Read more