Kako motor izgublja moč z nadmorsko višino Kako motor izgublja moč z nadmorsko višino
Kako motor izgublja moč z nadmorsko višino

Okolica s svojimi spremembami lahko razmeroma močno vpliva na motor oziroma na njegove lastnosti. Podrobnejša analiza vplivov vremena pokaže, da se moč motorja spreminja s tlakom, manj s spremembo temperature in razmeroma zelo malo s spremembo vlage v zraku. Pri tlaku je pomembna nadmorska višina, saj količina (masa) zraka v valju določa moč motorja, zato je jasno, da čim višji je tlak, tem večja je moč, in nasprotno. Temperatura nekoliko manj vpliva, vendar se z njeno spremebo spremeni gostota zraka in lahko ponovimo prejšnjo ugotovitev: čim nižja je temperatura, tem gostejši je zrak, tako da v takšnem primeru v valj vstopi večja masa zraka. Za vlago v zraku lahko ugotovimo, da njen delež odščipne mesto zraku, zato ga pride v motor manjša količina in posledično lahko pričakujemo manjšo moč. Sam vpliv vlage na motor ni kritičen, saj lahko govorimo o opaznem vplivu le v primeru, ko je zrak nasičen, pa še to pri motorjih z majhno močjo. Tu je potrebno dodati, da vlaga (oziroma, ko govorimo o vbrizgavanju: voda) niti ne pospešuje niti ne zavira zgorevanja, seveda če so količine primerno majhne. Voda v valju v nadzorovanih količinah ima vlogo hlajenje procesa, s čimer se izognemo nepravilnemu zgorevanju, na ta način pa lahko izkoristimo celotno moč motorja.

Diagram prikazuje padec moči motorja glede na nadmorsko višino

Diagram prikazuje padec moči motorja glede na nadmorsko višino

Oglejmo si primer: v vozilu imamo 100-kilovatni motor in se vprašamo, koliko moči izgubimo, ko se peljemo preko visokega prelaza. Tu je treba najprej pojasniti, da obstajajo standardi, ki določajo številčne vrednosti za tlak in temperaturo okolice; običajno so to vrednosti, ki veljajo na morski višini. Ker pa se v različnih prilikah te vrednosti spreminjanjo, jih skušamo s primernimi izrazi korigirati na standardne vrednosti. Standardi (posebno še za korekcijo moči pri motorjih) se nekoliko razlikujejo, vendar obstaja težnja, da se po svetu poenotijo. Za standardne vrednosti najpogosteje srečamo naslednje vrednostri: pri temperaturi 20 ali 25 stopinj Celzija, pri tlaku pa 101.325 paskalov. Če vzamemo preprost izraz za korekcijo moči, ki upošteva spremembo tlaka in temperature, lahko narišemo graf, ki kaže vpliv višine na moč motorja.

Če vzamemo preprost izraz za korekcijo moči (stari standard DIN za korekcijo moči), ki upošteva spremembo tlaka in temperature, lahko narišemo graf, ki kaže vpliv višine na moč motorja. Iz tega lahko preberemo, da ima “naš” 100-kilovatni motor na 1.000 metrih nadmorske višine le še 90 kilovatov, na 2.000 80 in na 3.000 dobrih 70.

Opomniti je treba, da pri nadtlačno polnjenih motorjih vsaj do višine 3.000 m ne pride do opaznih sprememb moči, od te višine naprej pa postanejo podobno občutljivi kot sesalni motorji.

Aci Bizjan