Miniaturni modeli motorjev Miniaturni modeli motorjev
Modeli avtomobilov se v raznih merilih že dolgo pojavljajo in so glede podrobnosti bolj ali manj zaželeni zbirateljski predmeti. Pogosto so podrobnosti na modelih... Miniaturni modeli motorjev

Ob površnem pogledu se zdi kot pravi motor, a je le lepo izdelana delujoča miniatura.

Modeli avtomobilov se v raznih merilih že dolgo pojavljajo in so glede podrobnosti bolj ali manj zaželeni zbirateljski predmeti. Pogosto so podrobnosti na modelih tako verodostojne, da jih s primerno fotografsko tehniko lahko prikažemo kot prave. Glede na to se lahko razumno postavi vprašanje ali obstajajo tudi verne kopije miniaturnih delujočih motorjev.

Odgovor je pritrdilen, saj obstajajo miniature, ki so podobne po zunanji obliki in deloma zgradbi motorjem, ki so jim za vzgled. Miniaturni motorji, ki tudi delujejo, se lahko uvrščajo v več kategorij, kot so na primer: motorji za modele, motorji, ki v največji mogoči meri prikazujejo princip delovanja, miniaturne kopije avtomobilskih motorjev … Prav te zadnje omenjene miniature so grajene tako, da spominjajo po obliki, zgradbi in delovanju na tiste prave. Da bi bila privlačnost še večja, imajo miniaturni motorji več valjev (po navadi od 4 do 12 valjev) in različnih postavitev (vrstni, bokserski, V, W).

Z leve: motor za letalski model, ‘okrasni’ motor, sestavni deli miniaturnega avtomobilskega motorja.

Skupno vsem miniaturnim kopijam je še, da skušajo čim bolj verno posnemati obliko in sestavo dodatne opreme (vžig, dovod goriva, nadtlačno polnjenje…), ki omogoča delovanje. Pogonsko gorivo, ki se dovaja preko razpršilca ali šob, je najpogosteje bencin, plin, alkoholno gorivo ali zelo redko dizel gorivo. Skupna prostornina valjev pri miniaturnih motorjih je po navadi od 50 do 200 cm3, kar je odvisno tudi od števila valjev, moči ki jih dosegajo so 2 kilovata na kubični centimeter (kW/cm3) ali več glede na vrtilno hitrost, ki lahko doseže vrednost  tudi 20.000 vrtljajev v minuti (min-1).

Ker so miniaturne kopije motorjev zelo podobne vzorniku, se lahko upravičeno vprašamo ali so tudi lastnosti podobne; po navadi nas zanimata moč in vrtilna hitrost. Zaradi zelo male prostornine na valj se taki motorji ne morejo primerjati z velikimi vzorniki, ampak prej z malimi, ki se uporabljajo pri mopedih, kosilnicah … V tem primeru lahko male in miniaturne motorje primerjamo med seboj zaradi vrste podobnosti, kot so prostornina, vrtilna hitrost, srednji tlak … S pomočjo podobnostnih kriterijev oziroma podobnosti (geometrijska, mehanska, toplotna podobnosti, …) lahko predvidimo lastnosti, kot so moč, vrtilna hitrost, razmerje med premerom bata in njegovim gibom in podobno, ki jih bodo imeli podobni miniaturni motorji.

Primeri delujočih miniaturnih motorjev.

Praktični pomen in primer uporabe podobnostnih kriterijev se lahko ponazori na primeru podobnega malega motorja. Kot najbolj preprost primer vzemimo mali enovaljni motor s prostornino 80 kubičnimi centimetri in z močjo 5 kilovatov, kateremu želimo podvojiti moč. Po podobnostnih kriterijih je to mogoče, če prostornino enega valja porazdelimo na 8 valjev po 10 kubičnih centimetrov, v tem primeru dobimo moč 10 kilovatov. Na ta način lahko na primer podvojimo moč dvovaljnega motorja, če prostornino porazdelimo na šestnajst valjev … Osnovni vzrok povečanja moči je povečanje površine batov, na katere deluje vroč zrak, ki ga segrejemo z zgorevanjem goriva v valju.

Miniaturni motorji se večinoma izdelajo kot unikati ali v zelo omejenih serijah, njihova prava vrednost pa je sposobnost delovanja in čim večja podobnost z vzornikom. V večini primerov kažejo zunanje oblike in vidni dodatki presenetljivo podobnost, medtem ko je razumljivo, da se zgradba ročičnega in krmilnega mehanizma bolj težko približa izvirni obliki. Prav zaradi tega in omejenega trga ter dolgotrajne izdelave se cene teh motorjev lahko primerjajo z vzorniki ali pa jih celo presegajo.

Samo na podlagi številnih objav posnetkov na spletu je jasno, da gre za precej priljubljen konjiček inženirjev po izobrazbi ali le po duši. In treba je priznati – nekateri izdelki resnično navdušijo; eni z videzom, drugi z zvokom med delovanjem, tretji pa z obojim.

Aci Bizjan